Ring oss för att få hjälp phone 054 - 29 15 00
Ring oss för att få hjälp phone 054 - 29 15 00
Midpoint Logo
  • home
  • keyboard_arrow_right
  • Molntjänster
  • keyboard_arrow_right
  • Midpoint Cloud
Midpoint Cloud

Portalen ger dig total kontroll över hela ditt IT stöd och hjälper dig att fatta rätt beslut så att du kan få ut det mesta av din IT-lösning

 

 

wb_cloudy
molnet
devices_other
alla enheter
whatshot
heta funktioner
favorite
favorit

Vad är Midpoint Cloud?

Midpoint Cloud förenklar stödet till både den dagliga verksamheten och ledningen. Genom automatiserade inköpsprocesser av hårdvara, inventering och budgetplanering, rapporter och prognosverktyg får du full kontroll. Här hittar du också en fullständig dokumentation av din IT-miljö. Midpoint Cloud har inbyggd stöd för rättigheter så att du kan delegera ansvar ner i organisationen.

 

Varför Midpoint Cloud?

Vi har länge känt behovet att kunna samla all kontakt vi har med våra kunder på ett och samma ställe. Tänk om vi kunde sammanfatta vår kunds hela miljö, vilka problem vi löst och hur vi kan effektivisera och hjälpa kunden nå sina mål. Med Midpoint Cloud är detta möjligt. Vi kan arbeta strukurerat och tydligt. Målet är att ge våra kunder ett vertyg där dom har kontroll och kan ta del av all information som kan hjälpa till när man ska ta rätt beslut. 

 

För vem?

Alla våra kunder kan ha nytta av Midpoint Cloud. Beroende på tjänst, så öppnas olika möjligheter. För de kunder som valt Arbetsplats som tjänst öppnar vi upp alla funktioner.

 

Vad ingår?

Beroende på vilka tjänster du prenumererar på, så innehåller Midpoint Cloud olika funktioner.

Gemensamt för alla är dock att du har en tydlig översikt som sammanfattar det viktigaste som till exempel aktiva ärenden, status på övervakning och backup, vilka enheter som har problem eller behöver bytas ut eller om det finns några aktiva förbättringsförlag eller projekt. 

Nedan beskriver vi några av funktionerna i Midpoint Cloud.
Klienthantering

Under klienthantering får en du översikt på alla dina klienter. Du ser bland annat modell, serienummer, garanti, OS, hälsocheck och vilken användare som har vilken enhet.

Vi har även inkluderat ett budgetverktyg som gör att du får kontroll på både historiska och framtida kostnader.

Verktyget innehåller även möjligheten att knyta en användare mot en eller flera enheter, så att du får full koll. 

 

 

 

 

screen_budget_250.pngforvaltning_250.png
Förbättringsförslag

Med tjänsten förbättringsförslag levererar vi löpande förbättringar till ditt företag.

Dra och släpp förbättringarna i den kategorin som du tycker att de tillhör.
Om du lägger en förbättring i kategorin Accepterat, så kommer vi att höra av oss för planering.

Förbättringsförslagen kan även tas upp i de återkommande förvaltningsmöten vi har gemensamt.

 

 

 

 
Rapporter: Office 365

I tjänsten ingår rapporter kring ditt företags användande av Office 365.
Rapporterna har fokus på följande områden:

  • Hur används tjänsterna över tid?
  • Hur mycket av de tillgängliga resurserna utnyttjas?
  • Finns det användare som avviker från det generella mönstret?
  • Hur ser licensutnyttjandet ut och vilka besparingar kan göras?

Samtliga administratörer på ditt företag kan ta del av dessa rapporter, loggar in på Midpoint Cloud med samma användarnamn och lösenord som ni använder för Office 365 tjänsten.

 

sfb_250.pngcloud_cases_250.png
Ärenden & Projekt

Här kan du registrera nya ärenden. Har ditt företag speciella processer eller rutiner kopplade till vissa moment kan vi skapa unika arbetsflöden för ditt företag. Detta kan exempelvis användas om hårdvara eller tjänster ska beställas. Vid vald process kommer Midpoint Cloud se till att all information hämtas in för att säkerställa leverans. Detta ger även en god spårbarhet och säkerställer kvalitet.

Du kan även ta del av SLA rapporter för ärenden eller se vilken användare som registrerat flest ärenden. Projektmodulen gör att du kan följa projektens framsteg, se relaterade aktiviteter och tidsregistreringar.

 

 

 
Dokumentation

En tydlig, uppdaterad och komplett dokumentation är av stort värde. Ska man felsöka problem eller planera för nya funktioner är dokumentation avgörande för hur mycket mycket tid man måste avsätta. Felbeslut och andra risker minimeras också.

En bra dokumentation adderar också ett värde för ditt företag. Om du någon gång hamnar i ett läge där ditt företag ska värderas så är det till stor nytta att kunna uppvisa en god dokumentation. 

Vi dokumenterar löpande din IT-Miljö och du kan ta del av denna genom att logga in på Midpoint Cloud. 

 

 

 

cloud_documentation_250.pngmonitor_250.png
Övervakning

Under funktionen övervakning ser du alla objekt och tjänster som vi valt att övervaka.

Vid larm kan dessa distribueras till olika personer eller team i ditt företag, men du kan lika gärna låta oss agera. Vi har alltid ett SLA kopplat till de larmen som du låter oss hantera.

Tjänsten kan användas i både fysiska och virtuella miljöer, baserade både på VMware, Hyper-V, Windows eller Linux.

Vi grupperar din övervakning efter tjänst eller tjänstegrupper, server eller servergrupper.
Detta gör att vi kan skapa upptidsrapporter baserade på de affärstjänster som din organisation använder.

En affärstjänst kan bestå av flera olika tekniska tjänster och servrar.
För din organisation är det affärstjänsten som är viktigast och inte enskilda tjänster.

 

 

Kontakt