Ring oss för att få hjälp phone 054 - 29 15 00
Ring oss för att få hjälp phone 054 - 29 15 00
  • home
  • keyboard_arrow_right
  • Om Oss
  • keyboard_arrow_right
  • GDPR
GDPR

Läs mer om hur vi arbetar med GDPR.

 

 

 

 


Introduktion

Den 25 maj ersätts personuppgiftslagen (PuL) med EU:s nya regelverk GDPR (General Data Protection Regulation).


Om man lever upp till PUL:s krav idag så är det inte särskilt stora förändringar som behöver göras. De förändringar som kommer handlar bl.a. om mer långtgående rättigheter för de personer som lämnar ifrån sig sina uppgifter, dvs. deras rätt förstärks, och dessutom förvärras sanktionerna för de som inte följer lagstiftningen.


Så här jobbar Midpoint med GDPR

Vi har inventerat samtliga system som används och identifierat de där personuppgifterna lagras eller behandlas.


Resultatet är ett behandlingsregister, som är ett uttryckligt krav i GDPR och något som alla måste ha.


Baserat på behandlingsregistret har vi sedan gjort flödesscheman som beskriver hur personuppgifter färdas genom organisationen, vem som gör vad och i vilken ordning saker sker samt vilka processer och rutiner som säkerställer att vi uppfyller GDPRs krav på lagring och hantering av personuppgifter.


Parallellt med vårt GDPR arbete gör vi även en sårbarhetsanalys och konsekvensbeskrivning av vad som kan ske om våra rutiner skulle brista.
Utöver det interna arbetet har vi sedan verifierat att vi har personuppgiftsbiträdesavtal med våra underleverantörer


Vilka avtal behöver jag med Midpoint?

För dig som kund förändras ingenting utöver att de allmänna villkoren uppdateras.
Du behöver inte teckna något nytt avtal med oss och kan fortsätta våra produkter och tjänster som vanligt.

Uppdateringen i de allmänna villkoren behandlar Midpoints hantering av personuppgifter och de fall
där Midpoint skall anses vara personuppgiftsbiträde eller underbiträde till dig som kund.

I och med uppdateringen behövs inget separat personuppgiftsbiträdesavtal eller underbiträdesavtal.
Vi hoppas att detta ska förenkla ert egna arbete med dataskyddsförordningen/GDPR.

Om du ändå önskar eller kräver ett separat biträdesavtal så har vi förberett standardavtal som kan användas.
Kontakta oss (info@midpoint.se) så hjälper vi er med det.


Kontakt