Ring oss för att få hjälp phone 054 - 29 15 00
Ring oss för att få hjälp phone 054 - 29 15 00
Midpoint Logo
  • home
  • keyboard_arrow_right
  • Lösningar
  • keyboard_arrow_right
  • Säkra din Laptop
Säkra din Laptop

Veeam säkrar inte bara din information utan också den tid du är utan den.

 

 

 


Veeam Endpoint Protection

Alla har vi olika roller och är beroende av olika stödsystem. En del jobbar på fasta platser, andra mobilt. Ibland har man begränsad tillgång till internet.

En del skulle klara sig alldeles utmärkt med en reservmaskin och genom att spara allting på servern. Andra får stora problem om den personliga datorn inte kan användas och än värre om informationen på den skulle gå förlorad. Tillhör du den senare kategorin hoppas vi du läser vidare.

Veeam Endpoint Protection tillsammans med Midpoints Backup & Replication Repository gör det möjligt för oss att skapa en tjänst som både skyddar din information och kan garantera dig hur snabbt du kan fortsätta arbeta med just dina program och filer.

Orsakerna till problem kan vara många som till exempel stöld, trasig hårdvara, systemfel eller Ransomware. 

 
Hur fungerar det?

Vi installerar en agent på din dator och sätter upp ett schemalagt backupjobb. Hur ofta och när backup ska tas anpassar vi efter ditt sätt att arbeta, så att vi får den bästa balansen mellan backuptillfällen och förändringar av din information.

Din data skickas upp till vår plattform där den lagras. Både trafiken mellan din dator och vår miljö, samt informationen som är lagrad hos oss är krypterad. Vi kan även övervaka att din backup körs som planerat. I händelse av ett återställningsbehov har vi nu flera möjligheter.

 

Du behöver återläsa en enskild fil

Via din Veeam klient väljer du enkelt från vilket backuptillfälle du vill återläsa filen och vart den ska återläsas. Du kan välja enskilda filer, hela mappar eller enheter.

Du vill ersätta din dator men en ny men vill inte installera om allt

Du startar upp din nya dator med hjälp av det installationsmedia vi ger dig. Hela din gamla installation läses nu tillbaka och du kan snart börja jobba med samma program, funktioner och filer som på din gamla enhet.

Din dator är obrukbar och du måste ha tillgång till dina filer och program omgående

Midpoint återläser hela din backup till en virtuell miljö och ger dig tillgång till den via ett fjärrskrivbord. Du ansluter till din miljö från vilken dator som helst och loggar sedan in som vanligt på din dator.
Alla program fungerar som vanligt och du kan fortsätta arbeta precis som om inget hade hänt, allt som krävs är tillgång till internet. 

När vi sedan har hjälpt dig med en ny hårdvara, så kan du installera din backup från den virtuella miljön på den nya enheten.

 

Kontakt