Ring oss för att få hjälp phone 054 - 29 15 00
Ring oss för att få hjälp phone 054 - 29 15 00
Midpoint Logo
  • home
  • keyboard_arrow_right
  • Referenser
  • keyboard_arrow_right
  • VSV fick en partner att bolla med
format_quote

Vi ville ha en samarbetspartner, som vi kunde växa och bolla lösningar med. Vi önskade en helpdesk direkt mot åkarna men också hjälp med tydliga rutiner och processer för vår interna Data/IT-drift

 

Patrick Andersson, IT Chef


Bakgrund

VSV är ett skogs- och logistikföretag som startade redan på 60-talet. Det består av ett ett antal åkerier som äger och driver VSV tillsammans. Åkarna är en blandning entreprenörer som jobbar inom skogsnäringen och levererar till bland annat sågverks- och pappersmassaindustrin.

I verksamheten ser den logistiska delen av företaget till att allt fungerar och att alla får rätt information i rätt tid.

Förarna gör det mesta, allt ifrån lastning och mätning till avlämning. Detta är en komplex process som kräver mycket blandad kunskap, allt ifrån lokala förhållanden som vägar och kartor, till mer specifik kunskap om virke och träd.

I branschen ställs det höga krav på informationen som går till och från åkarna. Information om all logistik, åkarnas datorer och GPS, kontroll på driftsplattformen och övrig kommunikation måste fungera i alla lägen. Det måste fungera både online och offline, då vissa platser vi jobbar på saknar mobil täckning.

 
UTMANINGEN

Vi ville ha en samarbetspartner, som vi kunde växa och bolla lösningar med. Vi önskade en helpdesk direkt mot åkarna men också hjälp med tydliga rutiner och processer för vår interna Data/IT-drift.

Serverplattformen skulle flyttas till en ny leverantör under en helg. Kravet var att allting skulle fungera som normalt på måndagen.

En kravspecifikation upprättades och vi startade en upphandling.

Midpoint var ett av de företag som visade upp en lösning och var konkurrenskraftiga och förtroendegivande redan från start.

VSVs åkare arbetar i en utsatt position då det inte alltid finns täckning och nåbarhet. Dessutom arbetar vi i miljöer som behöver robusta, stryktåliga hårdvaror.

 

 

vsv_1_350.jpg01a66a7a-73b4-4715-a6a7-bdaca85bf31e.png
LÖSNINGEN

Vi har tillsammans med Midpoint tagit fram tydliga, automatiska beställningsflöden baserade på en fördefinierad process. Detta gör att hårdvara och tjänster levereras färdigkonfigurerade på överenskommen tid.

Löpande avstämningar i form av förvaltningsmöten togs fram. En stående agenda från bådas håll gör att inga problem förblir olösta. Samtliga processer och tekniska komponenter dokumenterades och övervakning implementerades på de viktigaste affärsprocesserna.

Responstiderna är numera snabbare än förut. Övervakningen gör det enklare för Midpoints service desk att leverera snabb problemlösning. Effekten blir högre tillgänglighet och att medarbetarna känner att de kan lita på vår driftsplattform.

RESULTATET


Driftsplattformen levereras numera från ett proffesionellt datacenter med hög tillgänglighet. Midpoints tekniker har dessutom ansvaret för att övervakning, backupper och annat arbete kring driftsplattformen hanteras på bästa sätt.

Övervakningen ger oss avsevärt kortare felsöknings- och lösningstider då det blir enkelt för tekniker att se var det felar.

Arbetssättet och tydligheten har blivit bättre, vi vet vad vi ska göra och processen följer en tydlig struktur. Dialogen med Midpoint är konstruktiv, och vår relation är verkligen ett samarbete. Midpoint har lärt sig vårt sätt att arbeta och har också anammat det i sin leverans och support.

I PUNKTFORM

  • Högtillgänglig drift
  • Tydliga processer
  • Snabbare avhjälpning
  • Sänkta licenskostnader
Kontakt