Ring oss för att få hjälp phone 054 - 29 15 00
Ring oss för att få hjälp phone 054 - 29 15 00
Midpoint Logo
  • home
  • keyboard_arrow_right
  • IT Som tjänst
  • keyboard_arrow_right
  • Dokumenthantering
Dokumenthantering

Med säker tillgång till filer och dokument skapar vi ordning och reda. Tydlig struktur ökar produktiviteten och säkerställer att informationen är aktuell.

 

 

swap_horiz
dela
people
samarbeta
security
säkerhet
folder
struktur

Dokumenthantering

Ett system för dokumenthantering måste vara utformat för att kunna hantera alla typer av dokument i en organisation. Tänker du på det, så inser du snart att det finns en stor affärsnytta i att ha en genomtänkt struktur. 

Olika typer av dokument måste ha olika stödfunktioner och vi vill hitta en lösning som är enkel att använda och som inte begränsar oss eller gör oss långsamma.

När vi skapar en lösning så måste krav på bland annat säkerhet, tillgänglighet, sökbarhet och versionshantering tillgodoses.

books.jpgHero-v9.jpg
Tillgång, Delning & Säkerhet

Moderna molntjänster ger oss stora möjligheter att nå vår information när och var som helst. Informationen är ofta lätt att dela med sig av, även till externa kontakter. Detta ger oss stora möjligheter att bli effektivare, spara både tid och utskrifter men utsätter oss samtidigt för vissa risker. De flesta moderna system är säkra, men de är inte säkrare än de rutiner och begränsningar man väljer att implementera.

Vi erbjuder flera typer av lösningar, alla med sina egna styrkor och egenskaper. Genom lång erfarenhet av att kunna sammanfoga affärsnytta med säkerhet kan vi skapa den dokumenthantering som passar er bäst. Vid val av lösning tittar vi på frågor som bland annat berör tillgång, efterlevnad, struktur, typ av information och rättigheter.

Kontakt